BG  |  EN  
начало  |  новини  |  история  |  Достойни личности  |  настоятелство/съобщения  |  контакти  |  календар

Дарители за периода 2003 -

НА АРМЕНСКИТЕ НИ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО ОТДЕЛИХА ОТ СРЕДСТВАТА СИ И

НИ ПОМОГНАХА ДА СЪГРАДИМ ИЗ ОСНОВИ  ДУХОВНИЯТ НИ ХРАМ!

С ИСКРЕНИ ХРИСТИЯНСКИ БЛАГОДАРНОСТИ!

 

Ани ЕГИНЛЯН от Пловдив, Манук БЕДРОСЯН от Пловдив,

фондация “ХРАНТ БАКЛАЯН” – Бургас, Таквор ТАКВОРЯН,

Агоп и Хрип ТАКВОРЯН от Пазарджик,

Храч МАТЕВОСЯН - Р Армения,

Гарабед КУМРУЯН, Нишан БЪЗДИГЯН, Роман ЦВЕТКОВ и тримата от Пазарджик,

Гарчо ХУГАСЯН, Бохос ХУГАСЯН и Хованес ХУГАСЯН - Пазарджик,

Филомена ХОВАНЕС – ХЬОЕ – Германия,

Мари ТАХМИЗЯН – Варна,

Манник МЕСРОБЯН - София,

Елизабет МИНАСЯН, Мариам ЕРАМЯН, Агоп АШИКЯН, Армен УНАНЯН,

Торос ТЮФЕКЧИЯН, Сивлиана ЕГИНЛЯН - МАРИНОВА,

Сърпухи ХУГАСЯН, Микаел МАРДИРОСЯН, Ахавни ЕЛМАЯН,

Антраник МАРДИРОСЯН, Соня и Арто ХАМПАРЦУМЯН, всички от Пазарджик,

Агнес СЕВАГ – ГУСМАН – САЩ,

Мари Алис Гарабед ТАКВОРЯН - МИНАСЯН - САЩ,

Кохар ТАКВОРЯН , Манушак БЪЗДИГЯН,

Тодор ИВАНОВ, Саркиз БЕРБЕРЯН, Арсен АШИКЯН,

Мари МАДЖАРОВА – Пазарджик,

Мануел МАНУЕЛЯН – Пловдив, Варта НИГОХОСЯН - Пловдив,

Левон ХАМПАРЦУМЯН – София,

Бедо ЗОБУЯН и Кехам ВАРТАНЯН – Пловдив,

Кехам ХУГАСЯН - Пазарджик,

Лусине КАЗАРЯН,

Харутюн ВАРТАНЯН – Р Армения,

Софка АРПАДЖИЯН – София, Хайг ХАЧЕРЯН – Русе,

Мери и Микаел ДЖЕРАХАНЯН – Пловдив,

Астхик ЯХДЖИЯН – София,

Забел ДЖЕРАХАНЯН - Пловдив,

Агоп ТОРОСОГЛУ - Истанбул,

Алекс и Сахин АЙКАЗ – Алмело, Холандия,

Ели и Мардик ТИЛКИЯН – Хасково,

Екса БЪЗДИГЯН, Антраник КУМРУЯН,

Арис ХАЙРАБЕДЯН, Луиза ПЕКМЕЗЯН -Пазарджик,

Дикран ЧЕРЧИЯН – Париж,

Лала ДЖАМАЛЯН - Пазарджик,

Киркор и Таквор ТИЛКИЯН – Хасково,

ЕС на ААПЦърква в България,

Онник МАРДИРОСЯН,

Торос МЕСРОБЯН – Пазарджик, Макс КУМРУЯН – Пазарджик,

Байдзар АГОПЯН – София,

Вержиния ШИРИНЯН - Пазарджик,

Хорен КИРАЗЯН – София,

Вахан МИЛКИЯН – Пазарджик,

Нарег Фикри ТЕКЧЕ – Холандия,

Маркрит ПЕКМЕЗЯН - МАЛЕВСКА – Пазарджик,

 

Иджри АЙКАЗ, Анжела МАРГОСЯН, Дирамайр АЙКАЗ, Бенефис АЙКАЗ,

Саркиз ИЛХАН, Хайго СЮРЮП, Даниел ЙЪЛАН, Мариам СЮРЮП, Задик СЮРЮП - всички от Алмело, Холандия,

Шабо КУРТДЕЛИ, Йохан ГИТГЕЗ, Мурат ГИТГЕЗ, Юсуф ЮНВАЛ, Гарабед ЙЕЛКЕНА и Ибо ГИТГЕЗ – всички от Рийсен, Холандия,

Маркрит МИЛКИЯН – Брюксел, Белгия,

Крикор ДЕРДЕРЯН – САЩ,

Хюсню КАНЧЕШМЕ - Измир, Турция,

проф.Пюзант КАСАБЯН,

Хампар ЯАХЯАЯН – Истанбул и

сдружение “ШАЛОМ” - Пазарджик,

Мария  ПАНТИГЯН от София /родом в Пазарджик /,

гледайте видео:
video
 

Достойни личности

ОВАНЕС СЪВАДЖЪЯН 1844 - 1906

Дер Закария Ширинян

Дарители за периода 2003 -

Дарители 2003 -

Страница: 1
Арменска апостолическа православна църква "Сурп Степанос" гр. Пазарджик ул. "Антим І" № 8, 0878 984 226, 034 / 44 51 51, ел. поща: info@SurpStepanos.com