BG  |  EN  
начало  |  новини  |  история  |  Достойни личности  |  настоятелство/съобщения  |  контакти  |  календар

Достойни личности

ОВАНЕС СЪВАДЖЪЯН 1844 - 1906

ОВАНЕС СЪВАДЖЪЯН 1844 - 1906

 ПОДВИГЪТ НА ОВАНЕС СЪВАДЖЪЯН

 

 Името на Ованес Съваджъян се е превърнало от десетилетия в емблематично не само за град Пазарджик и областта, но и далеч зад границите на България. Станало е символ на готовност за саможертва, в името на свободата и човешкото добруване, без разлика на етнос и изповедание.

Дер Закария Ширинян

Дер Закария Ширинян

 ПОСЛЕДНОСЛУЖЕЩИЯТ АРМЕНСКИ СВЕЩЕНИК В ПАЗАРДЖИК

 ПРОТОИЕРЕЙ ДЕР / ЗАКАРИЯ ШИРИНЯН / 1876 – 1969 /

     

        В продължение на цели 33 години Дер Закария служи всеотдайно на Арменската апостолическа православна църква и проповядва правата християнска вяра.

        Роден е през 1876 година в град Измит, Турция, завършва духовна семинария с педагогическа насоченост в Цариград. Едновременно специализира и в часовникарския занаят. Изучава и владее перфектно арменски, български, френски и старотурски езици.

        По време на Геноцида /1915 г. / се установява в град Добрич, тогава в пределите на Румъния, където се занимава с преподавателска дейност, а по-късно се премества в Шумен. През 1936 година получава духовен сан протоиерей и е изпратен да служи в арменската църква “Сурп Степанос” в Пазарджик. През 1946 година църквата е подпалена. Две години по-късно е възстановена с волни дарения и е осветена на 2 май 1948 година. Следва съдбовно съвпадение: отново на датата 2 май, само че 1969 година храмът на православието в Пазарджик е съборен и унищожен от тогавашната комунистическа, тоталитарна власт. Смущаващ е фактът, че и тогавашните местни арменски ръководства, не са се противопоставили на решението “Свише”. Няколко дни след това на 18 май 1969 година арменският духовник дер Закария, предава Богу дух - сърцето му не издържа на посегателството срещу арменската духовна обител, за която той отдава сили и живот.

Дарители за периода 2003 -

НА АРМЕНСКИТЕ НИ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО ОТДЕЛИХА ОТ СРЕДСТВАТА СИ И

НИ ПОМОГНАХА ДА СЪГРАДИМ ИЗ ОСНОВИ  ДУХОВНИЯТ НИ ХРАМ!

С ИСКРЕНИ ХРИСТИЯНСКИ БЛАГОДАРНОСТИ!

 

Ани ЕГИНЛЯН от Пловдив,

Манук БЕДРОСЯН от Пловдив,

фондация “ХРАНТ БАКЛАЯН” – Бургас-Кеворк САРАФЯН,

Таквор ТАКВОРЯН-Пазарджик,

Агоп и Хрип ТАКВОРЯН от Пазарджик,

Храч МАТЕВОСЯН - Р Армения,

Гарабед КУМРУЯН-Пазарджик,

Инж.Нишан БЪЗДИГЯН-Пазарджик,

Роман ЦВЕТКОВ -Пазарджик,

Хованес   и  Вартан  КУМРУЯН - Пазарджик,

Гарчо ХУГАСЯН-Пазарджик,

Бохос ХУГАСЯН-Пазарджик, 

Хованес ХУГАСЯН - Пазарджик,

Филомена ХОВАНЕС – ХЬОЕ – Германия,

Мари ТАХМИЗЯН – Варна,

Манник МЕСРОБЯН - София,

Елизабет МИНАСЯН-Пазарджик,

Мариам ЕРАМЯН-Пазарджик,

Агоп АШИКЯН-Пазарджик,

Армен УНАНЯН-Пазарджик,

Торос ТЮФЕКЧИЯН-Пазарджик,

Сивлиана ЕГИНЛЯН - МАРИНОВА-Пазарджик,

Сърпухи ХУГАСЯН-Пазарджик,

Микаел МАРДИРОСЯН-Пазарджик,

Ахавни ЕЛМАЯН-Пазарджик,

Антраник МАРДИРОСЯН-Пазарджик,

Соня и Арто ХАМПАРЦУМЯН от Пазарджик,

Агнес СЕВАГ – ГУСМАН – САЩ,

Мари Алис Гарабед ТАКВОРЯН - МИНАСЯН - САЩ,

Кохар ТАКВОРЯН -Пазарджик,

Манушак БЪЗДИГЯН-Пазарджик,

Тодор ИВАНОВ-Пазарджик,

Саркиз БЕРБЕРЯН-Пазарджик, 

Арсен АШИКЯН-Пазарджик,

Мари МАДЖАРОВА – Пазарджик,

Мануел МАНУЕЛЯН – Пловдив,

Варта НИГОХОСЯН - Пловдив,

Левон ХАМПАРЦУМЯН – София,

Бедо ЗОБУЯН -Пловдив,

Кехам ВАРТАНЯН – Пловдив,

Кехам ХУГАСЯН - Пазарджик,

Лусине КАЗАРЯН-Р Армения,

Харутюн ВАРТАНЯН – Р Армения,

Софка АРПАДЖИЯН – София, Хайг ХАЧЕРЯН – Русе,

Мери и Микаел ДЖЕРАХАНЯН – Пловдив,

Астхик ЯХДЖИЯН – София,

Забел ДЖЕРАХАНЯН - Пловдив,

Агоп ТОРОСОГЛУ - Истанбул,

Алекс и Сахин АЙКАЗ – Алмело, Холандия,

Ели и Мардик ТИЛКИЯН – Хасково,

Екса БЪЗДИГЯН-Пазарджик,

Антраник КУМРУЯН-с.Главиница,общ.Пазарджик,

Арис ХАЙРАБЕДЯН-Пазарджик,

Луиза ПЕКМЕЗЯН -Пазарджик,

Дикран ЧЕРЧИЯН – Париж,

Лала ДЖАМАЛЯН - Пазарджик,

Киркор и Таквор ТИЛКИЯН – Хасково,

ЕС на ААПЦърква в България,

Онник МАРДИРОСЯН-Пазарджик,

Торос МЕСРОБЯН – Пазарджик,

Макс КУМРУЯН – Пазарджик,

Гарабед КУМРУЯН - младши от Пазарджик ,

Байдзар АГОПЯН – София,

Вержиния ШИРИНЯН - Пазарджик,

Хорен КИРАЗЯН – София,

Вахан МИЛКИЯН – Пазарджик,

Нарег- Фикри ТЕКЧЕ – Холандия,

Маркрит ПЕКМЕЗЯН - МАЛЕВСКА – Пазарджик,

 

Иджри АЙКАЗ, Анжела МАРГОСЯН, Дирамайр АЙКАЗ, Бенефис АЙКАЗ,

Саркиз ИЛХАН, Хайго СЮРЮП, Даниел ЙЪЛАН, Мариам СЮРЮП, Задик СЮРЮП - всички от град Алмело, Холандия,

Шабо КУРТДЕЛИ, Йохан ГИТГЕЗ, Мурат ГИТГЕЗ, Юсуф ЮНВАЛ, Гарабед ЙЕЛКЕНА и Ибо ГИТГЕЗ – всички от град Рийсен, Холандия,

 

Маркрит МИЛКИЯН – Брюксел, Белгия,

Крикор ДЕРДЕРЯН – САЩ,

Хюсню КАНЧЕШМЕ - Измир, Турция,

проф.Пюзант КАСАБЯН,

Хампар ЯАХЯАЯН – Истанбул ,

Дзахиг  ДЕРДЕРЯН от САЩ,

Сдружение “ШАЛОМ” - Пазарджик,

Мария ПАНТИГЯН от София /родом в Пазарджик /,

Презвитера Мари и Отец  Дер Кусан  ХАДАВЯН - София , дарили  икона на "С.Степаннос" и Библия /Аствадзашунч мадян/,

Нубар  ДАРЧИН --Истанбул , Турция ,

Ведат УРАК-- Истанбул-Турция,

проф.д-р Рупен  КРИКОРЯН - София,

Роберт ХЬОЕ-Германия,

Михран ПАПАЗЯН - Пазарджик,

Виктор ПЕТРОСЯН - Пазарджик,

Доц.д-р Розмари АЛАХВЕРДЯН - Варна ,

АЦН при храм "СУРП ХАЧ" - Бургас,

Заре ШАХБАЗЯН-София,

ОБЩ АРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ  с председател Антраник ШАКАРЯН- Варна,

Цавак ШАХБАЗЯН - Пазарджик,

Харутюн  ФЕСЧИЯН - Пловдив,

Мануел МАНУЕЛЯН - Пловдив,

Сахак ЧАЛЪКЯН - Пловдив,

Айлин АРИ- Истанбул,

Арпине МАНУЕЛЯН - Люксембург,

Мухитин АК-Турция,

Дарители 2003 -

НА  БЪЛГАРСКИТЕ  НИ  ПРИЯТЕЛИ , КОИТО  ОТДЕЛИХА СРЕДСТВА И  НИ  ПОМОГНАХА  ДА СЪГРАДИМ  ДУХОВНАТА  СИ  ОБИТЕЛ ! С ИСКРЕНА  И  ДЪЛБОКА  ЧОВЕШКА  БЛАГОДАРНОСТ !

 

ОБЩИНА  Пазарджик,

Кметът на  Община Пазарджик Тодор ПОПОВ и  ПРИЯТЕЛИ ,   

д-р Стайко СПИРИДОНОВ,

инж. Лъчезар ЦОЦОРКОВ,

арх. Георги САРАМБЕЛИЕВ,

арх.Кръстьо ТАНКОВ,

инж. Илия  ИГНАТИЕВ ,

инж. Костадин КОБАКОВ,

инж. Румен ПОПОВ,

Панайот ЛЯКОВ,

сем. Ани, Христо и Стефан ГЛУХОВИ,

Христо ГРИГОРОВ от София,

”Винпром”-Пещера, ”Дуропак” АД –Пазарджик,

”Хаси Инженеринг”-Пазарджик,

Щирона СТОЯНОВА,

Иван ЕВСТАТИЕВ,

Соня ВАСЕВА,

Вера СОТИРОВА,

Златка НАЙДЕНОВА от Чирпан,

ДКЦ І ЕООД /д-р ТИКОВ/,

КЛУБ на учителите пенсионери в Пазарджик,

общински съветници Николай СТАМЕНОВ, Иван ИВАНОВ и Димитър СЪБЕВ,

Любомир ИГНАТИЕВ,

Николай ТЕРЗИЙСКИ,

Борис БАЙЛОВСКИ,

Васил ДАФОВ от Брацигово,

Явор АНАСТАСОВ,

Литературен клуб “Ал. Константинов”-Пазарджик,

Димитър СЛАВКОВ,

инж. Тино ЗЪНГАРОВ,

Огнян СЛАВОВ,

Мария ГРЪБЛЕВА,

ЕТ “Мариана ПЛАЧКОВА”-Пазарджик,

ВМРО - НИЕ -Пазарджик,

АТРА  96 ООД -Пловдив -Борис  ИВАНОВ,

Христо  МИНЧЕВ - Пазарджик ,

Михаил КАЙТАЗОВ - Пазарджик,

инж.Благо   ТАНКОВ - Пазарджик ,

Елеонора ХАДЖИНИКОЛОВА -Пазарджик,

Иван КОСТАДИНОВ - Пазарджик,

РАДИО СОТ ООД - Пазарджик с управител Иван НЕДЕЛЧЕВ,

Валентин ЛАЗАРОВ - София,

Кръстьо ПОПКОВАЧЕВ - Пазарджик,

БЕЛЛОПРИНТ ООД - Пазарджик,

ЕТ " АСТРА - ОМЕГА "- Атанас БЕЛИШКИ - Пазарджик,

Областен омбудсман  Иван ДИМИТРОВ ,

Страница: 1
Арменска апостолическа православна църква "Сурп Степанос" гр. Пазарджик ул. "Антим І" № 8, 0878 984 226, 034 / 44 51 51, ел. поща: info@SurpStepanos.com