BG  |  EN  
начало  |  новини  |  история  |  Достойни личности  |  настоятелство/съобщения  |  контакти  |  календар

настоятелство/съобщения

Такси

ТАКСИ, УСТАНОВЕНИ
ОТ  АРМЕНСКО  ЦЪРКОВНО   НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ  ХРАМ  “СУРП  СТЕПАНОС” – ПАЗАРДЖИК, 
СЧИТАНО  ОТ  09.01.2012 г.


1. В Е Н Ч А В К А                                      80.00 лв.
2. С В Е Т О  К Р Ъ Щ Е Н Е                       80.00 лв.
3. П А Н И Х И Д А                                      60.00 лв.
4. О П Е Л О  З А  П О Г Р Е Б Е Н И Е        60.00 лв.

 *** В таксите са включени и хонорара на свещеника
      без пътните му разходи.


 

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Нерсес ШИРИНЯН - председател,

инж. Нишан БЪЗДИГЯН - зам.- председател,

членове:

Арсен АШИКЯН, Гарабед КУМРУЯН-младши,Гарабед КУМРУЯН-старши

 

Подгласници:

1.Аристакес ХАЙРАБЕДЯН

2.Бохос ХУГАСЯН

 

Ревизионна комисия:

Елизабет МИНАСЯН -  председател,

членове: Армен УНАНЯН и Степан МИКОЯН.

 

ЗА ПОСЕЩЕНИЯ В ХРАМ "СУРП СТЕПАНОС"

                    Арменска Апостолическа Православна Църква в Пазарджик е отворена за посещения всяка неделя от 10.00 до 12.00 часа.- зимно часово време и от 10.00 до 13.00 часа - лятно часово време.

                    За извънредни посещения - по договаряне  на мобил.0878 984 226-Ширинян.

Страница: 1
Арменска апостолическа православна църква "Сурп Степанос" гр. Пазарджик ул. "Антим І" № 8, 0878 984 226, 034 / 44 51 51, ел. поща: info@SurpStepanos.com